مقاله ادبی

رویداد مهم

نخستین سالانه طراحی کتاب ایران

Search

آخرین دیدگاه ها

زبان در مقام شعر

زبان در مقام شعر

نوشته شده در : مقالات 

دی ۱۳۹۵ ۱۰:۵۶ ادمین

میان زبان و شعر چه روابطی وجود دارد؟ چرا در یک متن، کارکرد زبان در موضوع نمی تواند یکسان باشد در صورتی که موضوع در زبان یکسان است؟ ما در یک متن یا گفتمان چگونه زبان شعر، فلسفه ، تاریخ ، دین و غیره را از یکدیگر تشخیص می دهیم؟ آیا موضوعات در زبان اتفاق […]