اکلریک

رویداد مهم

نخستین سالانه طراحی کتاب ایران

Search

آخرین دیدگاه ها

گوزن منتظر روی صخره

گوزن منتظر روی صخره

نوشته شده در :

اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۵:۵۳ ادمین

عنوان اثر : گوزن منتظر روی صخره از مجموعه ی خاک آشنا ،  سایز: ۱۲۰ *۱۰۰ ، تکنیک : اکریلیک روی بوم ،  سال خلق اثر : ۱۳۹۳ ،  گوزن منتظر روی صخره الهام گرفته شده از ظرف موجود در موزه ی ملی ایران .

قدرت

قدرت

نوشته شده در :

اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۵:۲۰ ادمین

عنوان اثر : قدرت از مجموعه ی خاک آشنا ، سایز : ۱۲۰*۱۰۰ ، تکنیک : اکریلیک روی بوم ،  سال خلق اثر : ۱۳۹۳ ، قدرت الهام گرفته شده از ظرف موجود در موزه ی ملی ایران

عقاب و شکار اهو

عقاب و شکار اهو

نوشته شده در :

اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۵:۴۶ ادمین

عنوان اثر : عقاب و شکار آهواز مجموعه ی خاک آشنا ،  سایز : ۱۲۰*۱۰۰ ، تکنیک : اکریلیک روی بوم ،  سال خلق اثر : ۱۳۹۳ ، عقاب و شکار اهو الهام گرفته شده از ظرف موجود در موزه ی ملی ایران .

عشق

عشق

نوشته شده در :

اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۵:۳۸ ادمین

عنوان اثر : عشق از مجموعه ی خاک آشنا ،  سایز : ۱۲۰*۱۰۰ ، تکنیک : اکریلیک روی بوم ،  سال خلق اثر : ۱۳۹۳ ، عشق الهام گرفته شده از ظرف موجود در موزه ی ملی ایران . گوزن عاشق با انرژیی که که از عشق گرفته به دنبال معشوق از چهار چوب ظرف خارج […]

شکارچی

شکارچی

نوشته شده در :

اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۵:۱۸ ادمین

عنوان اثر : شکارچی از مجموعه ی خاک آشنا ،  سایز: ۱۲۰*۱۰۰ ، تکنیک : اکریلیک روی بوم ،  سال خلق اثر : ۱۳۹۳ ، الهام گرفته شده از بشقاب موجود در موزه ی ملی ایران.

خورشید زندگی

خورشید زندگی

نوشته شده در :

اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۵:۲۹ ادمین

عنوان اثر : خورشید زندگی از مجموعه ی خاک آشنا ،  سایز : ۱۲۰*۱۰۰ ، تکنیک : اکریلیک روی بوم ،  سال خلق اثر : ۱۳۹۳ ، خورشید زندگی الهام گرفته شده از بشقاب موجود در موزه ی ملی ایران . نمادهای نقش بسته روی بشقاب و فرشتگان محافظ اشاره به فصل ها ،شکار و وابستگی زندگی و […]

جام قدرت

جام قدرت

نوشته شده در :

اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۵:۰۱ ادمین

عنوان اثر : جام قدرت از مجموعه ی خاک آشنا ،  سایز: ۱۲۰*۱۰۰ ، تکنیک : اکریلیک روی بوم ،  سال خلق اثر : ۱۳۹۳ ، الهام گرفته شده از ظرف ایرانی موجود در موزه ی ملی ایران