نمونه کارها

رویداد مهم

نخستین سالانه طراحی کتاب ایران

Search

آخرین دیدگاه ها

روی بالکن

روی بالکن

دسته بندی : آب مرکب

عنوان اثر : روی بالکن ،  سایز : ۳۹*۲۹ ، تکنیک : آب مرکب روی مقوای مخصوص ، سال خلق اثر : ۱۳۹۲

در آینه

در آینه

دسته بندی : آب مرکب

عنوان اثر : در آینه ، سایز : ۲۹*۳۹ ، تکنیک : آب مرکب روی مقوای مخصوص ، سال خلق اثر : ۱۳۹۲

در اتاق

در اتاق

دسته بندی : آب مرکب

عنوان اثر : در اتاق سایز : ۳۹*۲۹ تکنیک : آب مرکب روی مقوای مخصوص سال خلق اثر : ۱۳۹۲

بانو و سینی چای

بانو و سینی چای

دسته بندی : آب مرکب

عنوان اثر :  بانو و سینی چای ، سایز : ۳۹*۲۹ ، تکنیک :  آب مرکب روی مقوای مخصوص ، سال خلق اثر : ۱۳۹۲

بانودر خانه

بانودر خانه

دسته بندی : آب مرکب

عنوان اثر :  بانودر خانه سایز : ۳۹*۲۹ تکنیک : آب مرکب روی مقوای مخصوص سال خلق اثر : ۱۳۹۲ باوجود زن فضای خانه آرامش پیدا می کند . رنگها گرمتر می شوند و خطوط به نرمی و ملایمت گرایش پیدا می کنند .