بیوگرافی ناهید برادران

رویداد مهم

نخستین سالانه طراحی کتاب ایران

Search

آخرین دیدگاه ها

بیوگرافی ناهید برادران

بیوگرافی ناهید برادران

ناهید برادران اسکندانی
متولد – ایران – تبریز
سال ۱۳۴۷- ۱۹۶۸
مدارک تحصیلی :
لیسانس نقاشی ازدانشگاه آ زاد اسلامی تبریز
لیسانس ادبیات فارسی ازدانشگاه پیام نور تبریز
فوق دیپلم علوم تربیتی از تربیت معلم شهید باهنر
عضو انجمن هنرهای تجسمی تبریز ، گروه ادبی کاروان ، انجمن ادبی تبریزو گروه سفید
برگزاری نمایشگاه های انفرادی نقاشی درگالری های :
تبریزمجتمع فرهنگی سال ۱۳۸۹
تهران گالری ارسباران سال ۱۳۹۰
تهران گالری نقش جهان سال۱۳۹۰
تهران گالری نقش جهان سال ۱۳۹۲
تهران گالری نقش جهان سال ۱۳۹۳
تبریز گالری شکری سال ۱۳۹۳
برگزاری نمایشگاه گروهی در گالری کیاوش تبریز۱۳۹۶
نمایشگاه آثار راه یافته به آرت فایر آکسفورد ۲۰۱۸
راه یافته در مسابقه ی نمایشگاه فرشته ها ( انجلس ) در پاریس ۲۰۱۷
راه یافته به نمایشگاه چاپ دستی نوروزانه ی گالری چاو در تهران (ارایه شده در مشهد ، کرمانشاه ، کرمان ، آمریکا و اروپا ) نوروز ۱۳۹۶
شرکت در نمایشگاه نقاشی آرت فایر بارسلونا در سال ۲۰۱۶
شرکت در نمایشگاه آرت فایر آمستردام سال ۲۰۱۷
تدریس طراحی ونقاشی در مدارس راهنمایی وهنرستان های فنی وحرفه ای ودانشکده ی الزهرای تبریز
داوری چند دوره مسابقات فرهنگی وهنری در رشته های نقاشی وطراحی
رتبه ی اول کشوری در رشته ی نقاشی بین دانشجویان تربیت معلم ورتبه های اول تا سوم در رشته ی نقاشی وطراحی در مسابقات هنری فنی وحرفه ای چند دوره بین سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۸
تقدیر شده ی نمایشگاه نقاشی منزلت زن سال ۱۳۷۰
شرکت در چندین نمایشگاه گروهی
آثار چاپ شده :
مجموعه داستان های فلشر ( یک کار مشترک از نویسندگان گروه کاروان – سال ۹۱ ۱۳– انتشارات قیزیل قلم تبریز)
مجموعه داستان های کوتاه ( یک کار مشترک از نویسندگان گروه کاروان – سال۱۳۹۲ – انتشارات هنر اول تبریز)
مجموعه ی داستان کوتاه انفرادی با عنوان «آن شب که ماه خندید » انتشارات نگیما – تهران – سال ۱۳۹۳